Ana Sayfa Resmi İlanlar 20 Nisan 2018 740 Görüntüleme

İlan

KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ 34 KALEM BASILI EVRAK ALIM İŞİ

DEVLET HASTANESİ -KIRKLARELİ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ 34 KALEM BASILI EVRAK ALIM İŞİ al mı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      : 2018/168327

1- İdarenin

 1. a) Adresi : Yayla Mahallesi Çamlık Caddesi No:49/1 Kırklareli – 39100

                                                             KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ

 1. b) Telefon ve faks numarası : 2882141043-2882122085
 2. c) Elektronik Posta Adresi : satinal@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 34 KALEM BASILI EVRAK

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ AYNİYAT DEPO
 2. c) Teslim tarihi : Sözleşme süresi İçerisinde ihtiyaç bildirildikçe partiler

                                                             halinde ihtiyaç bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde

                                                             muayene komisyonu huzurunda teknik şartnameye uygun

                                                             olarak teslimi yapılacaktır. (Malzemeler Ayniyat Deposuna

                                                             peyderpey teslim edilecektir.)

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Kırklareli Devlet Hastanesi İdari Kat Toplantı Salonu
 2. b) Tarihi ve saati : 30.04.2018 – 11:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

 1. a) İstekliler Teknik Şartnameye uygunluk belgelerini (Teknik şartnameye cevaplarını) yazılı olarak ihale dosyasında sunacaklardır.
 2. b) İstekliler idare tarafından verilen numunelere kesinlikle uygun basım yapacaklardır.
 3. c) Basımı yapılacak olan evrakların örnekleri hastanemiz ayniyat biriminden temin edilecektir.
 4. d) Basımı yapılacak evraklar haricindeki kalemler için İhale Komisyonu gerek duyarsa numune isteyebilecektir. Numune talep yazısının firmaya tebliğinden itibaren 5 (beş) gün İçerisinde istenilen numuneleri idareye teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ / EKAP adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Devlet Hastanesi -Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

SAYI : 134                                                              (B.İ.B.)                                                                20.04.2018

 

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com