Ana Sayfa Resmi İlanlar 16 Ocak 2017 1487 Görüntüleme

İHALE İLANI

TAŞINABİLİR HAZIR SİSTEM ATIK DEPOSU ALINACAKTIR

Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Kırklareli Devlet Hastanesi’ne Taşınabilir Hazır Sistem Atık Deposu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 : 2017/15873

1- İdarenin

 1. a) Adresi : Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi C Blok No:9 39100

MERKEZ/KIRKLARELİ

 1. b) Telefon ve faks numarası : 0288 2120120 – 0288 2120985
 2. c) Elektronik Posta Adresi : mb@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının                      : https://ckap.kik.aov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi           www.kirklareli.khb.saglik.gov.tr

(varsa)

2- İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 (Bir) Adet Taşınabilir Hazır Sistem Atık Deposu.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : Kırklareli Devlet Hastanesi yeni hizmet binası.
 2. c) Teslim tarihi : Atık deposu sözleşmenin imzalanmasını müteakip mücbir sebepler

hariç en geç 20 (Yirmi) gün içinde tam ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu

Karakaş Mah. Hastane Cad. No: 9 KIRKLARELİ

 1. b) Tarihi ve saati : 01.2017 -14:30
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Garanti süresi boyunca; Bakımda ve arıza halinde görevli olacak, firmanın kendisine ait en az 1 teknik elemanın kimlik bilgileri, sertifikaları, SGK belgeleri, telefon, faks, cep tel numarası, eğitim durumlarını ve kaç yıldır firmada çalıştıklarını gösterir belge teklif zarfında sunulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teknik şartnamenin bütün maddelerine sıra numarasına göre ve ayrıntılı, Türkçe cevaplar vererek hazırlayacağı Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanını” ve teklif edilen ürüne ait katalog ve/veya tanıtıcı doküman/broşürü teklif zarfında sunacaklardır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi Karakaş Mah. Hastane Cad. No: 9 KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi vasıtasıyla İhale Komisyonu Karakaş Mah. Hastane Cad. No: 9 KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3*ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

SAYI : 12                                                                     (B.İ.B.)                                                                        16.01.2017

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI

Tema Tasarım | Osgaka.com