Ana Sayfa Gündem 24 Mayıs 2019 45 Görüntüleme

RESMİ İLAN

İHALE İLANI
91 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

91 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/231472
1-İdarenin
a) Adresi : Karakaş Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No: 10 39100
KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882141076 – 2882147785
c) Elektronik Posta Adresi : kirklareli.yonetim@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 91Kalem Temizlik Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli, Lüleburgaz,
Babaeski, Vize, Pınarhisar Devlet Hastaneleri, Kırklareli,
Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ambarlarına teslim
edilecektir.
c) Teslim tarihi : Teslimatlar, sözleşme imzalanmasını müteakip sözleş-
meye taraf olan Sağlık Tesisleri idarelerinin ihtiyacına bina-
en peyder pey (doküman ekinde bulunan kurum bazında
malzeme listesine göre) ilgili ambara teslim edilecektir.
Teslimatlar mesai saatleri (08:30-16:00) içinde yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Toplantı
Salonu Yayla Mah. 70. Sok. No:1 TOKİ Bölgesi KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 14.06.2019 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler tüm kalemlere vermiş oldukları tekliflere ait numuneleri numune teslim tutanağı ile ihale saatinden önce Satın Alma Birimine teslim edeceklerdir. Numune teslim edilmeden verilen teklif kalemleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunelerin üzerinde ihale sıra numarası, firma adı ve markası yer almalıdır. İhale komisyonu teklif edilen ürünlerin ihalenin teknik şartnamesine uygunluğunu teyit etmek üzere denemek, laboratuvara göndermek, kullanmak konusunda gerekli iş ve işlemleri yapabilecek ve gerekli gördüğü takdirde ek numune talebinde bulunabilecektir. Teknik Şartnameye uygun olmayan numunelere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Kat:6 Karakaş Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No: 10 KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Mali İşler Birimi Kat:2 Karakaş Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No : 10 KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
SAYI : 171 (B.İ.B.) 24.05.2019

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Yeşilyurt Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.