Ana Sayfa Gündem, Kırklareli 3 Mart 2019 95 Görüntüleme

İl Genel Meclisi Mart Ayı için toplanacak

Kırklareli İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. Maddesi gereğince, Mart Ayı’na ait gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere İl Genel Meclis Başkanı Saffet Üresin’in başkanlığında toplanacak.
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. Maddesi gereğince, Mart Ayı’na ait gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere İl Genel Meclis Başkanı Saffet Üresin’in başkanlığında toplanacak.
Kırklareli İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda 4 Mart 2019 Pazartesi başlayacak olan toplantılarda, şu gündem maddeleri görüşülecek:
“Şubat ayı 5.birleşimine ait tutanak özetlerinin görüşülmesi. İdare ve Denetim Müdürlüğünün 18/02/2019 tarih ve 2048 sayılı yazısı ile Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Kayalı Köyü, 3555 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve “Apart Otel Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında İl Genel Meclisinin 07/02/2019 tarih ve 89 nolu kararının yeniden görüşülmesi. İl Özel İdaresinin 20/02/2019 tarih ve 2435 sayılı yazısı ile İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Teknik Elemanlarınca mahallinde yapılan inceleme neticesinde hizmet alanımızı oluşturan köy yolu ağında ve köy içi yollarda trafik güvenliği, mevcut köy yolları ve köy içi yolların korunması amacıyla İly.İlt.-Hundi Hatun Yurdu-İly.İlt. (Kayalı Kampusu) yolunda menfez yapımına ihtiyaç olduğu tespit edilmiş olup, İly.İlt.-Hundi Hatun Yurdu-İly.İlt. (Kayalı Kampusu) yoluna menfez yapımı veya yaptırılması işinin 2019 yılı bütçe ve yatırım programlarına dahil edilmesi teklifinin görüşülmesi. İl Özel İdaresinin 21/02/2019 tarih ve 2507 sayılı yazısı ile, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Teknik Elemanlarınca mahallinde yapılan inceleme neticesinde; İlimizin ekonomik, sosyal, ticari ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak turistik öneme sahip Demirköy Fatih Dökümhanesine ulaşım sağlayan Demirköy-Sivriler Köy Yolu-Demirköy Fatih Dökümhanesi arasındaki kadastro yolunun İl Özel İdaresi yol ağına alınması teklifinin görüşülmesi. 11 Özel idaresinin 21/02/2019 tarih ve 2509 sayılı yazısı ile 11 Özel idaresi emrinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan; İş Mak Oprt. (B) Yaşar ÇOLAKOGLU, İş Mak.Sür.Oprt. Recep GÖKAY, Sürücü Oprt.(Şoför) Mümin NAİMOGLU ile Aşçı Yardımcısı T.İsmail TANER’in 14.02.2019 (Mesai Bitimi) tarihinden itibaren emekliye ayrılmasından dolayı, 4(dört) adet sürekli işçi kadrolarının iptal edilmesi teklifinin görüşülmesi. İl Özel İdaresinin 20/02/2019 tarih 2404 sayılı yazısı ile İlimiz Merkez İlçesi, Kavakdere Köyü, Köy Yerleşik Alan Sınırının yeniden tespit işlemi onayı teklifinin görüşülmesi. İl Özel İdaresinin 20/02/2019 tarih 2406 sayılı yazısı ile İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Eskitaşlı Köyü, Köy Yerleşik Alan Sınırının yeniden tespit işlemi onayı teklifinin görüşülmesi. İl Özel İdaresinin 22/02/2019 tarih 2525 sayılı yazısı ile İlimiz Kofçaz İlçesi, Karaabalar Köyü, Köy Yerleşik Alan Sınırının yeniden tespit işlemi onayı teklifinin görüşülmesi. İl Özel İdaresinin 22/02/2019 tarih 2526 sayılı yazısı ile İlimiz Pınarhisar İlçesi, Kurudere Köyü, Köy Yerleşik Alan Sınırının yeniden tespit işlemi onayı teklifinin görüşülmesi. Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen talep üzerine, Mart ayında ekim işlerinin yapılması gereken lavanta ve bunun gibi ekimleri erken olan ürünlerin ödeneklerinin aktarılması hakkında İl Genel Meclisi Üyesi Çetin ŞİNİKOĞLU tarafından verilen sözlü önergenin görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 04/02/2019 tarih ve 51 nolu kararma istinaden, Kırklareli İli Merkez İlçesi, Yörükbayır Köyü, 101 ada 77, 78, 79, 80 ve 83 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 05/02/2019 tarih ve 56 nolu kararına istinaden, Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Yenibedir Köyünün 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plam’nm hazırlanması hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 05/02/2019 tarih ve 65 nolu kararına istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi, Katranca Köyünün Köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 69 nolu kararma istinaden Kırklareli İli Merkez İlçesi, Ahmetçe Köyü, 117 ada 88 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 72 nolu kararına istinaden, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 312 ada, 5 parselde kayıtlı Eski İlçe Özel İdare Binasının, bedelsiz ve süresiz olarak İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi hakkında “İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 76 nolu kararına istinaden, İlimiz Merkez İlçesi, Kapaklı Köyü, Köy Yerleşik Alan Sınırının yeniden tespit edilmesine dair tespit onayı hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 11 Genel Meclisinin 07/02/2019 tarih ve 77 nolu kararına istinaden, Kırklareli ili, Vize ilçesi, Küçükyayla Köyü, 102 ada 272 parsel numaralı ve 7.900 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 07/02/2019 tarih ve 81 nolu kararma istinaden, Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Turgutbey Köyü, 2758 parsel numaralı taşınmaz üzerinde, dumansız, kokusuz, atık ve artık bırakmayan, çevre sağlığına zarar vermeyen imalathane yapılması amacıyla “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve “İmalathane Alanı” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 07/02/2019 tarih ve 85 nolu kararma istinaden, TEİAŞ Genel Müdürlüğü yatırım programında olduğu belirtilen 154 kV Traçim-Demirköy Enerji İletim Hattının tesis edilmesi ve kamulaştırma çalışmaları kapsamında iletim hattı güzergahının imar planlarına işlenmesi gerekmektedir. Anılan güzergâh üzerinde bulunan Evrencik Köyü 101 ada 152 parsel numaralı taşınmazın onaylı imar planı bulunmakta olup, ilgi yazı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 07/02/2019 tarih ve 88 nolu kararma istinaden, İlimiz Vize İlçesi, Sofular Köyü, köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 08/02/2019 tarih ve 91 nolu kararına istinaden, Kırklareli İli, Vize İlçesi, Evrencik, Sofular ve Sergen Köyleri civarında rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi yapılması maksadıyla “Enerji Üretim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması teklifinin hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 08/02/2019 tarih ve 92 nolu kararına istinaden, Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Kadıköy Köyü, 165 ada 20 ve 30 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Sosyal Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yurt Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 08/02/2019 tarih ve 99 nolu kararma istinaden, İlimiz Pehlivanköy İlçesi, İmampazarı Köyü, yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 08/02/2019 tarih ve 100 nolu kararına istinaden, Kofçaz İlçesi, Elmacık köyü, sınırları içinde turizm amaçlı pansiyonculuk yapılması amacı ile imar planları onaylanan alanda parsel sahiplerinin 78 civarı parsel yapmak üzere İdareye başvurduğu öğrenildiğinden, konu hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisinin 08/02/2019 tarih ve 101 nolu kararına istinaden, 02/02/2018 tarih ve 27 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile, Kırklareli İl Özel İdaresi olarak 249.000,00-TL. sermayeli Kırklareli İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketinin %100 Hisse ile kurucu ortak üye olarak şirket kurulan, O dönemin İlimiz Valisi Orhan ÇİFTÇİ’ ye şirket kurulması için yetki verilmesi ve kuruluş aşamasında tahakkuk eden tüm giderlerin 2018 yılı İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanması kararı onaylanmıştır. Bu karara göre kurulan şirkete taşeron firmalarda çalışan kaç işçi alındığı, kurulan şirketin yönetim kurulu üyelerinin kaç kişiden ve kimlerden oluştuğu, kurulan bu şirkete bugüne kadar İl Özel İdaresi bütçesinden ne kadar ödenek aktarıldığı, İdaremizce kurulan bu şirketin yönetim kurulu üyelerine veya diğer birimlerinde görev alan kişilere herhangi bir ücret ödenip ödenmediği, kurulan bu şirkete ait herhangi bir tüzüğü olup olmadığı ile ilgili konuların araştırılması hakkında verilen yazılı önergeye istinaden “Plan ve Bütçe Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. Gelecek birleşim tarihinin tespiti”

Amine Zortul

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Yeşilyurt Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.