Ana Sayfa Gündem, Kırklareli 3 Aralık 2018 123 Görüntüleme

İl Genel Meclisi Aralık Ayı için toplanacak

Kırklareli İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. Maddesi gereğince, Aralık Ayı’na ait gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere İl Genel Meclis Başkanı Saffet Üresin’in başkanlığında toplanacak.

HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda 3 Aralık 2018 Pazartesi (Bugün) başlayacak olan toplantılarda, şu gündem maddeleri görüşülecek:
Kasım ayı 20.birleşimine ait tutanak özetlerinin görüşülmesi.İl Özel İdare’sinin 28.11.2018 tarih ve 14635 sayılı yazısı ile, Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, Hamdibey Köyü, 106 ada 27,28 ve 29 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı” ve “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması teklifinin görüşülmesi. İl Özel İdare’sinin 28.11.2018 tarih ve 14673 sayılı yazısı ile, Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kışlacık Köyü, 3 ada 112 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve “Pansiyon Alanı” 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması teklifinin görüşülmesi.İl Özel İdare’sinin 28.11.2018 tarih ve 14703 sayılı yazısı ile, Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Koruköy Köyü 121 ada 36 parsel numaralı taşınmazın “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapılması teklifinin görüşülmesi.İl Genel Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 286 nolu kararma istinaden, Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Kayalı Köyü, 4201 parsel numaralı taşınmazın “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Apart Otel Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.11 Genel Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 287 nolu kararına istinaden, ilimiz Vize ilçesi Sofular Köyü köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.İl Genel Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 288 nolu kararına istinaden, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Akçaköy Köyü, 1901 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.İl Genel Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 289 nolu kararına istinaden, Kırklareli İli Vize İlçesi Okçular Köyü,113 ada 47 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” ve “Tır, Kamyon, Makine Parkı ve Garaj Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 113 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinde ise “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Otel Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.İl Genel Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 290 nolu kararına istinaden, Kırklareli İli Merkez İlçesi Değirmencik Köyü, 2077 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.İl Genel Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 291 nolu kararına istinaden, İlimiz Pehlivanköy İlçesi Hıdırca Köyü köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.İl Genel Meclisinin 08.11.2018 tarih ve 310 nolu kararına istinaden, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Müsellim Köyü, 202 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.İl Genel Meclisinin 09.11.2018 tarih ve 312 nolu kararına istinaden, Ergene Eylem Planının 4. Maddesinde Tehlikeli Bertaraf Tesisleri- Eylem Planı takviminin Çevre Koruma Yatırımları başlığının (d) bendinde ” Arıtma Tesisi ” kuran işletmelere, sarf edilen elektriğin elektrik tarifesinin %50 ‘si kadar ödeneğin geri ödenmesi sağlanacaktır ifadesi yer almakta olup, kirleticilerin suyu arıtmalarında %50 gibi bir geri dönüşümden faydalanırken, köylerimiz ve beldelerimizde içme suyu arıtmalarına aynı imtiyazın sağlanması ile geri dönüşümden faydalandırılması hakkında İl Genel Meclisi Üyesi Gürcan KIRIM tarafından verilen sözlü önerge hakkında “Çevre ve Sağlık Komisyonu ” raporunun görüşülmesi.İl Genel Meclisi’nin 14/11/2018 gün ve 319 sayılı kararma istinaden, Mülkiyeti Özel İdaresine ait Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi Özel İdare İşhanı Binası zemin katında bulunan 11 nolu 40 m2 yüzölçümlü iş yeri, İl Genel Meclisinin 06/11/2015 tarih ve 265 sayılı kararı ile 12/11/2015-12/11/2018 tarihleri arasında 3(üç) yıl süre ile Kırklareli Yeşilay Derneğine bedelsiz olarak tahsis edilmiş olup, Yeşilay Derneğinin dilekçesiyle bahse konu işyerinin bedelsiz olarak yakıt ve diğer giderlerin kendileri tarafından karşılanmak üzere 3 (üç) yıl süre ile tahsis edilmesi hakkında “İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.İl Genel Meclisi’nin 14/11/2018 gün ve 320 sayılı kararına istinaden, Kırklareli İli Merkez İlçesi Karakoç Köyü, 104 ada 11 parsel numaralı taşınamaz üzerinden geçiş sağlayacak şekilde 104 ada 11 ve 10 parselde “Sosyal Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yurt Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması hakkında “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.İl Genel Meclisi’nin 15/11/2018 gün ve 322 sayılı kararına istinaden, Yüksek Planlama Kurulunun 23.03.2018 tarih ve 2018/6 sayılı Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDEŞ) Projesi 2018 Yılı Ödeneğinin İller Bazında Dağılımına Kullandırılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Esas ve Usullere dair kararın VIII. İzleme ve Değerlendirme Bölümünün 47’ inci maddesinde “2018 yılı köy yolu envanteri çalışmaları kapsamında, köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve köy içi yollarının grup ve münferit ayrımının yapılması, ayrıca asfalt niteliğindeki yolların sathi kaplama ve BSK ile beton yol ve SSB ayrımının da yapılarak uzunluk ve standartlarının güncellenmesi ve buna ilişkin İl Genel Meclisi kararının alınarak Bakanlığa gönderilmesi zorunludur” hükmüne istinaden çalışma yapılması ve çalışma sonuçlarının rapor haline getirilmesi hakkında “Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.11 Genel Meclisinin 15.11.2018 tarih ve 323 sayılı kararına istianden, ilimizde ve ilçelerimizde oynanan spor müsabakalarında sağlık ekibi olmamasına rağmen hakemlerin maçları başlattığı, sağlık ekiplerinin maçlara gitmek için ücret talep ettikleri ve amatör spor kulüplerinin maddi sebeplerle maçlara sağlık ekibi getirememesinden dolayı sıkıntı çektikleri için konu ile ilgili yetkililerden destek talebi hakkında “Gençlik ve Spor Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.11 Genel Meclisinin 19/11/2018 tarih ve 329 sayılı kararına istinaden, Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEKA) alanları içerinde yer alan İlimiz Demirköy ve Vize İlçelerinin incelenerek, YEKA alanlarının ne anlama geldiği, İlimize olası etkilerinin neler olacağı konusunda uzman kişiler ile birlikte ortak bir çalışma yapılması hakkında “Çevre ve Sağlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.İl Genel Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 331 sayılı kararına istinaden, Pehlivanköy İlçesi Doğanca Köyü Parke Taş yapımında kullanılmak üzere ayrılan 120.000.00-TL. ödeneğin Pehlivanköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması hakkında İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Gülay ERKOL ve Gürkan UMUT tarafından verilen yazılı önergenin görüşülmesi.İl Genel Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 332 sayılı kararına istinaden, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 8 pafta 60 ada 23 parsel numarada kayıtlı 1339 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bodrum, zemin ve normal 5 (beş) kat olmak üzere toplam 7 (yedi) katlı ve her katında 874 m2 kapalı alan bulunan İşhanı binasının satışı hakkında “Plan ve Bütçe Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi”
Kadir Sinici

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Yeşilyurt Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.